SANTAN DAR TEY AAUN BHIKHAAREE

Santan Dar-a Tey Aaun Bhikhaaree
Roz Kariyaan Thee Aaun Pukaaree

Meher Nazar Sey Shaal-a Nihaarin
Sanmukh Pehenjey Shaal-a Vihaarin
Santan Dar-a Tey Aaun Bhikhaaree

Santan Dar-a Jee Paayaan Buhaaree
Tin Charnan Sheva Kariyaan Dihaaree
Santan Dar-a Tey Aaun Bhikhaaree

Tin Kadman Taan Kurbaan Vanyaan
Nuri Maree Mehboob Milaan
Santan Dar-a Tey Aaun Bhikhaaree