ACHEY RAAT RAANAA

Achey Raat Raanaa, Muhinjaa Haal Vegaaraan
Roee Toh Pukaariyaan, Ukeeroon Uthaariyaan
Achee Mil Moon Raanaa

Na Lokan Paroor, Muhinjey Dil Jo Soor
Nakee Haal Oriyaan Vethee To Saan Joriyaan
Achee Mil Moon Raana

Toh Laaye Hanjoon Haariyaan, Acharn-a Laaye Nihaariyaan
Badan-a Mein Bukhaar, Na Rakh Mukhay Dhaar
Achee Mil Moon Raana

Sun Anjali-a Jee Pukaar, Kamal-a Kadman Haar
Varee Toon Nihaar, Pehenjo Pyaar Peeaar
Achee Mil Moon Raana