ACHEE HIN-A ANGARN MUKHAY SHAL-A VIHAAREEN

Achee Hin-a Angarn Mukhay Shal-a Vihaareen
Khanee Nern-a Sajraan Mukhay Shal-a Nihaareen

Kusur-a Muhinjaa Ketraa Sey Na Vichaareen
Hin-a Dil Pyaasee-a Paareen Peeaa-reen
Achee Pushp-a Pyaaraa Tuhinjey Charnan Chaarhiyaan
Tuhinjaa Per-a Pyaaraa Ukeeroon Uthaariyaan

Atham Saandhiyoon Andar Sikk-a Jyoon Ta Taaroon
Achee Ai Sajarn Toon Kariyaan Aaun Pukaariyoon
Hargiz Na Laayak Kariyaan Kee-an Deedaree
Dar Tuhinjey Bhikhaaree Kholiyaan Dil Sitaaree

Achee Rooh-a Raanaa Muhinjee Dil Dhutaareen
Sajee Raat Sajraan Rehem Mein Ruaaareen
Nuri Nimaareen Tuhinjey Dar-a Jee Aahey Daasee
Dum Dum Ai Dilbar To Laaye Aahiyaan Pyaasee