Geeta Jo Baarhon Adhyaao


Ve-R Bhaav Khaan Jo Rahe Tho Parey
Ain Sabin Jo Mitr Abhmaan Mamtaa Binaa Khimyaawaan

Dayaloo Rahe Jo Sadaa Santoshee
Ain Sukh Mein Ain Dukh Mein Aahe Jo Samaan
Yatan Mein Ratal Jo Rahe Tho Pake Nishchey Waaro
Man Budhi Moon Mein Jo Arpan Karey
So-Ee Bhagt Muhinjo Pyaaro

Dije Kee-N Kahinkhaan, Na Kahinkhe Dijaare,
Ain Chintaaa Khusee-A Khaan Niayaaro
Hasad Naahe Jahinkhe Naki Krodh Ko
So-Ee Bhagt Muhinjo Pyaaro

Ichaa Rahit Jo Pavtar Chatur Jo
Ain Chintaa Binaa Jo Kare Tho Sudharoo
Phal Ji Ichaa Sabh Phitee Jo Kare
So-Ee Bhagt Muhinjo Pyaaro

Binaa Harsh Ain Divesh, Tiyaage Tho Jo, Bhalo Ain Buro,
Chintaa Rahat Jo Na Umedoon Ade
So-Ee Bhagt Muhinjo Pyaaro

Shatru Mitr, Ain Maan Apmaan Thad Garmee,
Ain Sukh Dukh Sabin Mein Samaan Bhav Rakhe Tho
Rahe Raazee Sabh Te Ninda Ustatee-A Mein
Sagee-A Reet Hale Tho,
Dhaan Zar Milkyat Binaa Ain Saanteeko Asthar Chit Waaro,
Sabur Mein Rahe Jo,
So-Ee Bhagt Muhinjo Pyaaro!

Amrit Roopee Hee Gyan, Amal Mein Jo Aanay
Sacheea Shradha Vaaro
Vathe Sharn Muhinje So-Ee Bhakt Muhinjo Pyaaro!

Om Tat Sat
Ee-An Shrimad Bhagwat Gita Upanishad, Brah-M Vidhyaa
Yog Shastir Jo, Shri Krishn Sanwaad Jo, Bhagti Yog Waaro,
Baarhon Adhyaao Pooro Thiyo
* * *
?