ACHO ACHO AVHEEN SANTAN PAAS

Acho Acho Avheen Santan Paas
Janman Jee Achee Laahiyo Pyaas

Janam Janam Mein Bhitkiyaa Aahiyo
Bharam Bhulan Mein Atikiyaa Aahiyo
Bharam Avhaanjaa Theendaa Naas
Sant Avhaan Tey Kandaa Kyaas
Acho Acho Avheen Santan Paas


Santan Vatt Aahey Rehem Ruhaarneye
Santan Vatt Aahey Prem Jo Paareen
Santan Vatt So Chishmo Aahey
Janam Janam Jee Unya Jo Laahey
Acho Acho Avheen Santan Paas

Santan Peran Pakad Panaah
Sant Banaa-in Savalee Raah
Santan Dar Aahey Anjali Daasee
Santan Kaatee Kaal Kee Phaansee
Acho Acho Avheen Santan Paas