AAYA AAYA PAYHEE PAARN

Aaya Aaya Payhee Paarn
Aahey Khen Samooree Jyaarn
Achee Milyaa Muhaareen-a Khay

Varyan Khaan Moon Vayhee Nihaariyo
Pyaas-a Mein Moon Pal Pal Pukaariyo
Sikk-a Jyoon Sey Sureen Pukaaroon
Nidhar Khay Achee Dinaa-oon Nihaaroon
Achee Milyaa Muhaareen-a Khay

Aaya Aaya Payhee Paarn
Aahey Khen Samooree Jyaarn
Achee Milyaa Muhaareen-a Khay

Adiyoon Diyo Aj Mukhay Vaadhaa-ee
Anjali-a Saan Achee Kayaa-oon Haa-ee
Achee Milyaa Muhaareen-a Khay

Aaya Aaya Payhee Paarn
Aahey Khen Samooree Jyaarn
Achee Milyaa Muhaareen-a Khay