Aao Aao Jyot Jagaayo

Aao Aao Jyot Jagaayo
Hit Hut Oondhai Sabh Mittaayo
Naam-a Jaa Dee-araa Jit-kith Baariyo

Pyaar Pee-o Ain Pyaar Pee-aariyo
Sikk-a Sachee-a Mein Sajarn Sambhaariyo
Raatiyaan Jaagee Ru-ha-ro Rooaa-riyo
Ru-ha-ro Rooaa-riyo, Dee-araa Baariyo
Dee-araa Baariyo Jyot Jagaayo

Hit Hut Oondhai Sabh Mittaayo
Naam-a Jaa Dee-araa Jit-kith Baariyo
Aao Aao Jyot Jagaayo

Vesar Sabh Visaariyo
Surt Khay Shabd-a Mein Chaah-riyo
Pyaas-a Mein Prabhu-a Khay Pukaariyo
Naam-a Jaa Dee-araa Baariyo Baariyo
Naam-a Jaa Dee-araa Jit-kith Baariyo
Aao Aao Jyot Jagaayo

Acharn Jiyoon Vaattoon Nihaariyo
Anjaam Asul-a Jaa Paariyo
Anjali Gorhaa Gaariyo

Naam-a Jaa Dee-araa Jit-kith Baariyo
Aao Aao Jyot Jagaayo
Hit Hut Oondhai Sabh Mittaayo
Jyot Jagaayo, Jyot Jagaayo